Θωρακική αορτή

Διαχωρισμός θωρακικής αορτής - Αιτίες - Κλινικές εκδηλώσεις - Διάγνωση - Ενδείξεις χειρουργείου

Διαχωρισμός θωρακικής αορτής

Είναι ο διαχωρισμός των τοιχωμάτων της αορτής όταν από κάποιο σημείο ρήξης του τοιχώματος (σημείο εισόδου) εισέρχεται το αίμα και διαχωρίζει τα τοιχώματα της αορτής.

Ταξινόμηση

ΚΑΤΑ STANFORD

Τύπου Α: Η βλάβη περιλαμβάνει την ανιούσα αορτή.

Τύπου Β: Όταν δεν υπάρχει βλάβη στην ανιούσα αορτή.

KATA DeBAKEY

Τύπος Ι: Σημείο εισόδου στην ανιούσα αορτή, επέκταση του διαχωρισμού προς το τόξο.

Τύπος ΙΙ: Σημείο εισόδου στην ανιούσα αορτή, η νόσος εντοπίζεται μόνο στην ανιούσα αορτή.

Τύπος ΙΙIα: Σημείο εισόδου στην κατιούσα θωρακική αορτή, χωρίς διαχωρισμό κάτωθεν του διαφράγματος.

Τύπος ΙΙΙβ: Σημείο εισόδου στην κατιούσα θωρακική αορτή και διαχωρισμός που επεκτείνεται κάτωθεν του διαφράγματος.

(Η επέκταση του διαχωρισμού μπορεί να γίνει και κεντρικά του σημείου εισόδου σε απόσταση λίγων εκατοστών).

Αιτίες

 • Υπέρταση
 • Νόσος συνδετικού ιστού
 • Αθηροσκλήρυνση
 • Ιατρογενής (σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με χειρισμούς στην αορτή).
 • Αθλητές (άρση βαρών).

Κλινικές εκδηλώσεις

 • Οξύς πόνος στην περιοχή όπου γίνεται η βλάβη.
 • Εκδηλώσεις από αποφράξεις αγγείων ζωτικών οργάνων.
 • Ισχαιμία αγγείων αορτικού τόξου – εγκεφαλικό επεισόδιο 5%.
 • Ισχαιμία μυοκαρδίου 20%.
 • Ισχαιμία σπλάχνων, αγγείων κάτω άκρων 20%.
 • Ισχαιμία νωτιαίου μυελού – παραπληγία 2%.
 • Νεφρική ανεπάρκεια.

Η άμεση θνητότητα είναι 30 – 40%.

Διαγνωστική προσπέλαση

 • Α/α θώρακος – ηλεκτροκαρδιογράφημα.
 • Υπερηχογράφημα.
 • CT θώρακος.
 • MRI θώρακος.

Η αορτογραφία και η στεφανιογραφία αυξάνουν τον κίνδυνο ρήξης – θανατηφόρου επιπλοκής, γι’ αυτό η καλύτερη διαγνωστική εξέταση είναι για κάθε κέντρο αυτή για την οποία υπάρχει η καλύτερη εμπειρία, μπορεί να γίνει ταχέως με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ενδείξεις χειρουργείου

Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση στα τύπου Α κατά Stanford ή τύπου Ι, ΙΙ κατά Debakey, αφού υπάρχει θνητότητα 30% άμεσα και 50% το 1ο 48ωρο.
Τα τύπου Β Stanford ή ΙΙΙ κατά Debakey αρχικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης σε τύπου Β κατά Stanford ή ΙΙΙ κατά Debakey:

 • Επαπειλούμενη ρήξη.
 • Άλγος που επιμένει.
 • Ταχεία αύξηση της διαμέτρου της αορτής.
 • Ισχαιμία ζωτικών οργάνων.

Διεγχειρητική θνητότης 20 – 30%.
Παραπληγία 15 – 30% στα τύπου Β κατά Stanford.

Αντενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης στα διαχωριστικά ανευρύσματα είναι υπερήλικες, συνυπάρχουσες ανίατες νόσοι ή βαρύ μη αναστρέψιμο εγκεφαλικό κώμα.

Η χειρουργική τεχνική που γίνεται είναι εκτομή της περιοχής του ανευρύσματος όπου υπάρχει το σημείο εισόδου με υποστήριξη ολικής ή μερικής εξωσωματικής κυκλοφορίας. Οι εγχειρήσεις στο αορτικό τόξο γίνονται με τεχνική βαθειάς υποθερμίας και ολική κυκλοφορική ανακοπή.

Category
Επεμβάσεις


ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group