Νέες τεχνικές – Εφαρμογές

Νέες τεχνικές - Εφαρμογές στην καρδιοχειρουργική

Υβριδική επαναιμάτωση στεφανιαίων. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση της στεφανιαίας νόσου συνίσταται σε συνεργασία καρδιοχειρουργού – επεμβατικού καρδιολόγου, όπου γίνεται ελάχιστα επεμβατική χειρουργική παράκαμψη του προσθίου κατιόντα κλάδου με την αριστερή έσω μαστική αρτηρία σε συνδυασμό με τοποθέτηση ενδοαυλικών προθέσεων (stent) από τον επεμβατικό καρδιολόγο σε δευτερεύοντα αγγεία. Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η ελάττωση του εγχειρητικού χρόνου.

Υβριδική αντιμετώπιση εκτεταμένων ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής που περιλαμβάνει συνδυασμό χειρουργικής εξαίρεσης τμήματος του ανευρύσματος, συρραφή μοσχεύματος και τοποθέτηση ενδοαορτικής πρόθεσης στο υπόλοιπο της νοσούσης αορτής.

Χειρουργική βαλβίδων με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

•Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς που δεν δύνανται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Οργάνωση ομάδας καρδιάς (Καρδιοχειρουργός, Καρδιολόγος, Αναισθησιολόγος), για την αντιμετώπιση αυτών των επιβαρυμένων ασθενών.

TAVI

Ρομποτική Καρδιοχειρουργική. Με το ρομποτικό σύστημα (Da Vinci). Επιτρέπεται με μικρές τομές στον θώρακα η διενέργεια ορισμένων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, περιορίζοντας  με αυτό τον τρόπο και τον μετεγχειρητικό πόνο και τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο. Προς το παρόν η ρομποτική καρδιοχειρουργική περιορίζεται κυρίως σε επεμβάσεις στη μιτροειδή βαλβίδα και σε παράκαμψη στεφανιαίων, όταν απαιτούνται λίγα μοσχεύματα σε εύκολα προσπελάσιμες περιοχές.

Robot

Βλαστοκύτταρα. Γίνεται χορήγηση βλαστοκυττάρων είτε από τις στεφανιαίες αρτηρίες στην εμφραγματική περιοχή διαδερμικά, είτε κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Καλλιεργούνται κύτταρα προγονικά από το μυελό των οστών ή κύτταρα σκελετικών και λείων μυϊκών ινών. Είναι μία μέθοδος υπό προοπτική έρευνα, όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της.

Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων χωρίς επικινδυνότητα για τον ασθενή με τη βοήθεια προσομειωτών καρδιάς και καρδιακών σχηματισμών. Εξέλιξη της τεχνολογίας και έρευνας με τελευταίες γνώσεις από την εφαρμοσμένη βιοιατρική μηχανική.

Category
Επεμβάσεις


ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group