Καρδιακές Βαλβίδες

Πληροφορίες - Νόσοι

Νόσοι αορτικής βαλβίδος

  • Στένωση αορτικής βαλβίδας
  • Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος
Στένωση αορτικής βαλβίδας
Η στένωση αορτικής βαλβίδος παρουσιάζεται σε ποσοστό 3% των ηλικιωμένων ασθενών και οφείλεται συνήθως σε εναπόθεση ασβεστίου στη βαλβίδα.

Συμπτώματα

Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.

Η εμφάνιση συμπτωμάτων απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Τα συνήθη συμπτώματα είναι:

• Στηθάγχη

• Προσυγκοπικό ή συγκοπικό επεισόδιο.

• Δύσπνοια, όταν έχει επηρεασθεί η καρδιακή λειτουργία – καρδιακή ανεπάρκεια.

• Αιφνίδιος θάνατος.

Ενδείξεις χειρουργείου

• Σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδος με παθολογική απάντηση στην άσκηση.

• Ταχεία εξέλιξη της νόσου.

• Βαρύτατη στένωση αορτικής βαλβίδος με στόμιο της βαλβίδος κάτω του 0,6cm2 ή η διαβαλβιδική κλίση πιέσεως πάνω από 100mmHg.

• Στένωση αορτικής βαλβίδος με κλινικά συμπτώματα.

• Μέτρια στένωση αορτικής βαλβίδος με επηρεασμένη συσταλτικότητα αριστεράς κοιλίας.

stenosi aortikis

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος
Η ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος οφείλεται στην ανεπαρκή σύγκλειση των γλωχίνων της βαλβίδος που έχει ως αποτέλεσμα την παλινδρόμηση του αίματος προς την καρδιά.

Αιτιολογία

Οι κυριότερες αιτίες είναι η εκφύλιση της βαλβίδος, η ασβέστωση, η ενδοκαρδίτιδα και η διάταση του δακτυλίου της αορτής, όπου στηρίζεται η βαλβίδα.

Συμπτώματα

Η χρόνια ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδος στα πρώτα στάδια είναι ασυμπτωματική, ενώ με την εξέλιξη της νόσου και την επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας έχουμε συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (εύκολη κόπωση, δύσπνοια, στηθάγχη, αρρυθμίες). Η οξεία σοβαρή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας παρουσιάζει τα συμπτώματα της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονικού οιδήματος.

Ενδείξεις χειρουργείου

• Σοβαρή οξεία ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος.

• Σοβαρή χρονία ανεπάρκεια, όταν επηρεάζεται η λειτουργία της αριστεράς κοιλίας (αύξηση διαμέτρου > 55mm κατά τη διαστολή) ή ελάττωση της συσταλτικότητας κάτω από 55%.

Aneparkeia aortikis varldidas

Ανεπάρκεια Αορτικής Βαλβίδας

Νόσοι μιτροειδούς βαλβίδος

  • Στένωση μιτροειδούς βαλβίδος
  • Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος
Στένωση μιτροειδούς βαλβίδος
Η στένωση μιτροειδούς βαλβίδος οφείλεται συνήθως σε ρευματικό πυρετό. Η βαλβίδα σταδιακά αλλοιώνεται και παρουσιάζει πάχυνση – ίνωση και ασβέστωση των γλωχίνων και του δακτυλίου της.

Κλινική εικόνα

Η αρχική στένωση της μιτροειδούς βαλβίδος είναι ασυμπτωματική. Τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάζονται σε άσκηση και αυξημένες ανάγκες καρδιακής λειτουργίας.

Κύρια συμπτώματα

• Δύσπνοια σε άσκηση, σε ηρεμία, ορθόπνοια, πνευμονικό οίδημα.

• Ταχυκαρδίες – κολπική μαρμαρυγή.

• Εμβολικά επεισόδια από την κολπική μαρμαρυγή.

Ενδείξεις χειρουργείου

• Επιφάνεια μιτροειδούς κάτω των 1,5 cm2 και συμπτώματα NYHA III ή κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων από αρρυθμίες.

• Επιφάνεια μιτροειδούς κάτω των 1,0 – 1,5 cm2 και πνευμονική υπέρταση.

mitroidi

Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος
Η κυριότερη αιτία είναι η εκφύλιση της βαλβίδας και ακολουθούν οι νόσοι του συνδετικού ιστού, ο ρευματικός πυρετός, η ενδοκαρδίτις, η ρήξη τενοντίων χορδών και η ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Κλινική εικόνα

Χρονία ανεπάρκεια:

• ασυμπτωματική

• δύσπνοια σε κόπωση

• δύσπνοια σε ηρεμία

• καρδιακή ανεπάρκεια.

Οξεία ανεπάρκεια:

• δύσπνοια – ορθόπνοια

• πνευμονικό οίδημα

• καρδιογενής καταπληξία.

Ενδείξεις χειρουργείου

Χρονία:

• Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος και συμπτώματα NYHA II.

• Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος και διάταση LV ή LVEF< 50%.

• Σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος και πνευμονική υπέρταση.

Οξεία:
• συμπτωματική οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος.

Proptosi mitroeidous

Πρόπτωση – Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδος

Παθήσεις τριγλώχινος βαλβίδος

Συνήθως οι παθήσεις τριγλώχινος βαλβίδος συνυπάρχουν με βλάβες και των άλλων βαλβίδων της καρδιάς και κυρίως της μιτροειδούς βαλβίδος. Η τριγλώχιν βαλβίδα ανεπαρκεί λόγω πνευμονικής υπέρτασης και διάτασης των δεξιών κοιλοτήτων από βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς.

Πρωτοπαθής προσβολή της τριγλώχινος βαλβίδος μπορεί να γίνει από ρευματική νόσο, ενδοκαρδίτιδα ή τραύμα.

Aneparkeia trigloxinas

Συμπτώματα

Στα πρώτα στάδια δεν προκαλεί συμπτώματα, ενώ η προχωρημένη νόσος εκδηλώνεται με σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και κυρίως με οιδήματα, ασκίτη, ηπατομεγαλία.

Χειρουργική θεραπεία

Στη δευτεροπαθή ανεπάρκεια της τριγλώχινος βαλβίδος συνήθως αρκεί η τοποθέτηση δακτυλίου στο δακτύλιο της βαλβίδος.
Σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση, σε καρδιακή ανεπάρκεια ή σε ενδοκαρδίτιδα μπορεί να χρειασθεί αντικατάσταση της βαλβίδος με βιολογική βαλβίδα κατά προτίμηση ή με μηχανική. Η πρόγνωση εξαρτάται από τη συνυπάρχουσα καρδιακή νόσο, γι’ αυτό και η θνητότητα ξεπερνάει το 10%.

Νόσος πνευμονικής βαλβίδος

Η νόσος της πνευμονικής βαλβίδος είναι σπάνια στη χειρουργική ενηλίκων και συνήθως παρουσιάζεται σε συνυπάρχουσα σοβαρή καρδιοπάθεια με πνευμονική υπέρταση.

Category
Επεμβάσεις
Τύπος Επέμβασης
Χειρουργείο


ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group