Η Καρδιά

Καρδιακές κοιλότητες

Υπάρχουν τέσσερις καρδιακές κοιλότητες:

  • αριστερός κόλπος
  • αριστερή κοιλία
  • δεξιός κόλπος
  • δεξιά κοιλία

Υπάρχουν τέσσερις καρδιακές βαλβίδες:

  • Αορτική βαλβίδα
  • Μιτροειδής βαλβίδα
  • Τριγλώχιν βαλβίδα
  • Πνευμονική βαλβίδα

Οι καρδιακές βαλβίδες είναι λεπτοί σχηματισμοί ενδοκαρδίου που καλύπτονται από ενδοθήλιο και ευρίσκονται μεταξύ των κοιλοτήτων της καρδιάς (μιτροειδής – τριγλώχιν) ή μεταξύ της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, που επιτρέπουν τη ροή του αίματος από την αριστερή κοιλία στην αορτή (αορτική βαλβίδα) ή από τη δεξιά κοιλία στην πνευμονική αρτηρία (πνευμονική βαλβίδα). Έτσι οι βαλβίδες όταν ανοίγουν επιτρέπουν τη ροή του αίματος χωρίς εμπόδιο από το ένα διαμέρισμα στο επόμενο και όταν κλείνουν δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση του αίματος.

 

Στεφανιαία αγγεία

Υπάρχουν δύο κύρια συστήματα αιμάτωσης της καρδιάς: το αριστερό και το δεξύ.
Αριστερό σύστημα: η αρχή του είναι το αριστερό κύριο στέλεχος, που δίνει τα δύο κύρια αγγεία του αριστερού συστήματος άρδευσης, τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και την περισπωμένη αρτηρία με τους κλάδους τους.
Το δεξί σύστημα περιλαμβάνει τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία με τους κλάδους της.

 

Νεύρα καρδιάς

Το νευρικό – ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς έχει σχέση με τη γένεση και την αγωγιμότητα του καρδιακού δυναμικού. Αυτό θα προκαλέσει τη σύσπαση του μυοκαρδίου (μηχανική λειτουργία της καρδιάς) και έχει σχέση με το ρυθμό της καρδιάς (καρδιακή συχνότητα – αρρυθμίες).

 

Μυοκάρδιο

Είναι ο μυς της καρδιάς – κολπικός και κοιλιακός, ο οποίος συσπάται μετά τη νευρική διέγερση και προκαλεί τη σύσπαση – λειτουργία της καρδιάς ως αντλία.

 

Anatomia kardias2

Anatomia Valvidon


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group

© Dr. Νικόλαος Μιχαλόπουλος. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group